Fakturasystem för webbattest:

http://naringsliv.deloitteoffice.se/palette/

Webbportalen för resultat/balansräkning samt lägenhetsregister: 

https://naringsliv.deloitteoffice.se/WebPortal3L/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2fWebPortal3L